RCH onderzoekt wijksamenwerking (O&I)

De nieuwe Organisatie & Infrastructuur (O&I) financiering is bedoeld voor optimalisatie in de wijk van samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders en zorgprofessionals uit het sociale domein (volgens de NZA beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg).
De RCH wil graag inzichtelijk maken welke wijksamenwerking er al is tussen huisartsenpraktijken en andere (zorg)aanbieders in de wijk in Midden-Brabant en hoe we hierbij kunnen faciliteren. Bij dit onderzoek worden we ondersteund door Gezondheidscentrum Reeshof.
Een onderdeel van dit onderzoek is een vragenlijst. Binnenkort sturen we deze vragenlijst naar alle praktijkhoudende huisartsen en POH's-GGZ in de regio Midden-Brabant. Het is van belang dat zoveel mogelijk huisartsen en POH's-GGZ de vragenlijst invullen. Dus houd je mailbox in de gaten!