Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Nieuwe verwijsmogelijkheid bij oogklachten

Vanuit Samendraads is in overleg tussen huisartsen, oogartsen en optometristen een nieuwe verwijsmogelijkheid gecreëerd voor patiënten met oogklachten.

Veel patiënten met oogklachten worden door de huisarts doorverwezen naar de oogarts. Met als gevolg grote wachtlijsten in het ziekenhuis en lange wachttijden voor de patiënt. Veel van de klachten waarvoor deze patiënten nu worden verwezen naar de 2e lijn, kunnen prima worden onderzocht door een ervaren optometrist in de 1e lijn, die als filter kan werken tussen huisarts en oogarts.
Vanaf 1 oktober 2020 starten we vanuit Samendraads daarom een regionale samenwerking met Oogzorgpunt (Karin Voorn), een onafhankelijke optometrist gespecialiseerd in eerstelijns oogzorg. Oogzorgpunt houdt praktijk op twee locaties in Midden-Brabant, in Tilburg en Waalwijk

Hoe werkt het?

  • De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt. Hij/zij verwijst de patiënt met een heldere vraag naar Oogzorgpunt via ZorgDomein. 
  • De optometrist onderzoekt de patiënt op basis van deze vraag volgens de door oogartsen en optometrist gezamenlijk opgestelde protocollen. 
  • Na afloop van het consult bij Oogzorgpunt zorgt de optometrist met een Edifact bericht voor een snelle terugkoppeling inclusief (indien nodig) een behandel-, medicatie- of verwijsadvies aan de verwijzend huisarts.
  • Oogartsen zetten zich in voor de borging van de kwaliteit van de geleverde zorg door de optometrist. Zo heeft de optometrist de mogelijkheid tot een E-consult met de oogarts en vindt er 2x per maand gezamenlijk casuïstiekbespreking plaats.

Voordelen voor de patiënt

  • Kortere wachttijden: het consult vindt plaats binnen 5 werkdagen.
  • Mogelijkheid tot onderzoek in Tilburg en Waalwijk.
  • Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Meer informatie en planning

Binnenkort is er meer informatie op de website van RCH en Samendraads te vinden over dit initiatief. Begin oktober ontvangen alle huisartsen een "instructiekaart" waarop compact en helder de verwijscriteria en de stappen voor doorverwijzing naar Oogzorgpunt staan beschreven.
Daarnaast wordt in oktober/november op beide locaties van Oogzorgpunt een kick-off / kennismakingsbijeenkomst georganiseerd(ook online bij te wonen). Meer informatie hierover volgt op een later moment.