Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Herziening transmuraal formularium Astma & COPD

Nooit meer zoeken

Vol trots hebben we vorige week het nieuwe Transmuraal Formularium Astma & COPD kunnen presenteren door 2 exemplaren naar de praktijk te sturen. (voor de huisarts en POH). Onderbouwing van het nieuwe formularium 'De keuzecriteria' berusten op werkzaamheid, gebruiksgemak, foutgevoeligheid, bijwerkingen, formele registratie (sommige producten zijn alleen geregistreerd voor COPD en niet voor Astma) en kosten. Het formularium bied je houvast voor de eerste keuzes die gemaakt worden bij patiënten met Astma en/of COPD.

In dit nieuwe formularium is er opnieuw gekeken naar het beter volgen van dezelfde devicelijn (voor zover dit mogelijk is) en de verschillende weerstanden bij inhaleren. Dit heeft ertoe geleid dat er bij sommige producten een andere keuze is gemaakt t.o.v. het eerdere formularium. EVS In 2020 gaat de zorggroep ervoor zorgen dat dit formularium wordt geïmplementeerd in het EVS van het HIS. Hierdoor worden de keuzes van het formularium meteen zichtbaar. Berichtgeving hierover zal gegeven worden zodra dit gerealiseerd is. Mocht je hierover al vragen hebben, neem dan contact op met Moniek Gordijn, moniek.gordijn@rchmbr.nl.

Je vindt het formularium Astma en formularium COPD ook op onze website.