Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg

Vier keer per kwartaal organiseert het palliatief netwerk i.s.m. partners in het veld casuïstiekbesprekingen rondom palliatieve zorg. De doelgroep bestaat uit professionals die te maken hebben met palliatieve zorg, zoals huisartsen en POH. Dit jaar staat tijdens deze besprekingen het palliatieve zorgpad centraal. Hiermee komen o.a. thema's als markeren, advance care planning en medicatiereview aan bod. De bijeenkomsten lopen al jaren en worden als heel positief ervaren. Het met elkaar bespreken van casuïstiek draagt bij aan de toename van kennis, het leren kennen van elkaar en elkaars expertise, en aan kortere lijnen in het veld. 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 17 maart van 17.30 tot 19.00 uur bij het ETZ. Meer informatie over de casuïstiekbesprekingen en overige lezingen rondom dit thema is te vinden op de website van Zorgnetwerk. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.